[+/-]
BEDRIFTER

Drift av hele eller deler av systemet

Drifte hele eller deler av nettverket, servere, pc'er, printere annet utstyr og programmer. Det innbefatter blandt annet overvåking med varsling, oppdatering, tilpassing, installering og dokumentering.

Intern og ekstern kommunikasjon

Sette opp interne nettverk for ansatte og besøkende samt ekstern kommunikasjon for internett, hjemmekontor, epost og fildeling. Vi kan også levere linjeabonnement.

Webløsninger

Websider og domener med tilgang til epostadresser lokalt, på internett eller på mobil hvor all virus og spam er fjernet samt lage og lagre deres internettsider og andre web produkter. Noen eksempler

Konsulentoppdrag

Våre konsulenter er tilgjengelig for oppdrag hos dere eller eksternt over nett.

Rådgivning

Har dere nye eller eksisterende løsninger som skal anskaffes eller endres så kan vi bidra med råd som kan spare dere for unødvendig arbeid.

Analyse

Analyse av funksjoner og løsninger for å bedre effektiviteten og forenkle arbeidet samt forebygge problemer.

Sikkerhet

Antivirus, antispam og antispywere er en selvfølgelighet i tillegg til stopp av hacking og ormer i nettverk og på lokale maskiner. Backup internt og eksternt samt kontinuerlig sjekk og oppdatering av program og utstyr er like viktig. Tilpassing av rettigheter for å sikre riktig tilgang til ressurser.

Medialøsninger

Løsninger for publisering av lyd, bilde og video tilpasset skjermvisning og web. Det kan være reklame og markedsføring i for eksempel butikklokaler med evt. køsystemer og annet.

Installasjon / Montasje

Egne installatører som kan legge opp kabling, sette opp maskiner og montere utstyr.

Opplæring / Kurs

Kurs i kontorprogrammer og serverprogrammer samt utvikling av applikasjoner og web.

Programmering / utvikling

Utvikleravdelingen kan lage generelle eller spesial løsninger dere skulle ha behov for lokalt eller på web.

Programtilpassning

Tilpasning av kontor og server programmer slik at de fungere slik dere vil.

Prosjektstyring

Vi kan også bidra med prosjektleder for store og små prosjekter.

Salg

Vi kan levere det meste av utstyr og programmer samt ønskelige tjenester.

Support

Egne supportløsninger for fjern og lokal hjelp.

Avtaler

Vi har gode og rimelige avtaler for store og små løsninger. Det kan være alt fra drift av it løsninger til innkjøp av rekvisita.

Telefon

Abonnement, linjer og utstyr for sentral og mobil telefoni.

Internett

Linjer og nettverk med brannmur, filter, monitorering, hjemmekontor, bankterminal, osv.
4IT © 17.10.2021 20:06:53 - Personvernerklæring/GDPR